Helen Olausson


”Alla har en själ – alltså har alla helande och intuitiva förmågor”. Helen brinner för att öka medvetenheten så att du kan växa och manifestera ditt sanna jag. Att vägleda dig i att hitta din själs ”fingeravtryck” din potential – din kraft – ditt ljus.

I allt Helen gör vill hon beröra, berika, inspirera och skapa medvetenhet om varje persons unika kraft och potential. Hennes stora mod, nyfikenhet och egen andlig utveckling gör att hon kan motivera, inspirera och ge verktyg när hon föreläser eller genomför utbildningar och workshops.

Helens drivkraft att föra ljuset vidare har gjort att hon har mött och fått följa flera tusen människor på deras själsliga resa de senaste 20 åren. Många under det decennium hon drev Spirituellt Center i Ronneby en vacker och trygg mötesplats för likasinnade.

Helen har också skrivit boken ”Högkänslighet och Intuition – Gå ifrån brus och trötthet till intuition och energi”. I den har hon samlat sina erfarenheter och kunskaper om att vårda och utveckla sin sensitiva begåvning. Boken har blivit en bestseller och säljs nu även på AFC, Arthur Findley College det mest prestigefyllda spirituella college i världen.

Helen har haft förmågorna sedan hon var liten men innan Helen förstod vilka förmågor hon hade och vilken kraft och transformation de besitter hade hon mer traditionella jobb så som ledare, konsult på Kanal 5, TMI och Nokia.

Helen uppdaterar sig kontinuerligt med att delta på kurser inom mediumskap, healing, yoga och filosofi och tar del av ledande forskning inom positiv psykologi. Vilket gör att hon kan inspirera, stödja och vägleda personer och grupper på deras resa och transformation.

Helen Olausson
Healer & Medium CSNU s

Att leva i harmoni med andra
Att göra gott för andra
Att vara positiv inför allting
Att ta ansvar för sin egen hälsa & lycka
Att använda sina förmågor till att hjälpa andra

– Helens etik och motto