Om Helen Olausson

Genom mitt arbete vill jag hjälpa andra till självhjälp.

Att hela tiden eftersträva att uppnå en helhet i kroppen, fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Ett holistiskt sätt att tänka och arbeta på. Själen, vår vitalitet, är det mest unika och kraftfulla vi har till att läka och skapa balans i kroppen.

Jag arbetar också mycket för att sprida kunskap och avmystifiera det spirituella. Healing är inget konstigt, i England kan en läkare skriva remiss till en helare och som patient kan du få healing när du ligger på sjukhus. Jag har genomfört min healing utbildning, SNU helare, i England så jag kan arbeta där under de fina villkoren, men mitt mål är att öka medvetenheten och sprida healingen i Sverige så att vi komma närmare det engelska sättet att arbeta och tänka.

Jag har arbetat som komplementär behandlare, medium och helare sedan 2002. Förmågorna har jag haft sedan jag var liten. Vägen har varit lång innan jag förstod vilka förmågor jag hade och innan jag kunde arbeta professionellt med dem. Därför har jag också haft mer traditionella jobb så som ledare, konsult på Kanal 5, TMI och Nokia.

Jag är tacksam för att jag får sprida mina kunskaper och arbeta med att öka medvetenheten om det andliga genom kurser, föredrag, certifieringar, workshops och inspirationsdagar på Centret. Jag åker kontinuerligt till AFC i England för att fortsätta att utveckla mitt mediumskap.

Helen Olausson
Certifierat Medium & SNU Healer

Ju större själ en människa har, desto djupare vill dess kärlek vara.

– Leonardo Da Vinci

Är Certifierat medium i medial demonstration och privata sittningar, av Maria Ottosson & SNU Healer

Åker kontinuerligt till AFC (Arthur Findlay College) i England för att stretcha min healing och mediumskap. Här nedan är ett axplock av de utbildningar som jag har gått.

2018-2019 Mentorship program CSNU, AFC, Sandie Baker
2017 Go Beyond2017, AFC, Sandie Baker
2016 The Unexpected journey, AFC, Simon James & Brian Robertson
2015 Trance Healing, AFC, Colin Bates
2014 SNU Healing week AFC, Andrej Djordjevitch
2013 Medial sommarkurs, Mia Ottosson
2012 Mediumship, AFC, Simone Key & Stella Upton
2010 Working with spirit, AFC, Matthew Smith
2008 Trance Healing, AFC, Simone Key
2006 Mediumship, AFC, Simone Key
2003 Trance Healing, Centret for Spiritualitet, Erlinng Chriistensen, DK
2003 Healing, Centret for Spiritualitet, Erlinng Chriistensen, DK
2002 Clairovyant rådgivare, Skola Roots, Chris Freeman, DK
2000 Coaching, Time Management, Kirsten Thorbjörn, DK

Medium betyder mitt emellan, mellan två världar. Jag har tränat min förmåga att vara i kontakt och förmedla budskap från människor som har lämnat livet på jorden. Jag har också stor erfarenhet av att läsa och tolka människors energier. Vad där finns för behov för att skapa balans hos personen och i livet.

Det grundläggande syftet med en sittning är att öka medvetenheten och skapa insikt i ditt nuvarande liv. Och en bekräftelse på ett liv efter kroppens fysiska död. En sittning bekräftar att du är en andlig varelse här och nu.

Du kan välja mellan nedanstående två olika sittningar:

Mediumskap

Jag arbetar med bevislig mediumskap det vill säga att jag beskriver karaktärsdragen, sjukdomsförlopp, gemensamma minnen m.m. så att du vet vem det är. Efter att kontakten/personen är etablerad så kommer det budskap till dig som du är redo att höra. Ofta sätter de ord på det du känner eller tror och det skapar en klarhet och ro hos dig. Det kan ge en otrolig tröst, styrka och hjälp till att släppa taget, att få uppleva en sådan kontakt men framför allt har det en läkande effekt.

Tid, 30 min. Tid bokar du lättast via mail, helenolausson@hotmail.com

Mediumskap, Här & Nu

Den andra formen för medial privat sittning fokuserar mer på här och nu. Att ge dig de råd och den vägledning du har behov av för att komma vidare i ditt liv skapa insikter som möjliggör förändringar i ditt liv, på ett inre och yttre plan. Du får uppleva att jag sätter ord på och beskriver din aktuella livssituation, ger dig information och konkreta budskap som ger dig stöd och råd till att skapa harmoni och balans i ditt liv.

Tid, 30 min. Tid bokar du lättast via mail, helenolausson@hotmail.com

”Tro och kärlek är två av de viktigaste element i våra liv, och de kan varken vägas eller mätas eller bevisas”

– Susse Wold

Att få healing innebär att du mottar den livskraft du har behov för. Livskraft finns i allt levande det är en universell energi. Jag fungerar som en kanal och kan föra vidare den energin. När vår livskraft är stark och flödar fritt förblir kroppen och sinnet i ett positivt tillstånd av hälsa och välbefinnande.

Kroppen fungerar som ett batteri en stor energikälla. Den kan komma i obalans om du utsätts eller utsätter dig för negativ inverkan fysiskt, mentalt, emotionellt eller själsligt. Den negativa upplevelsen tas om hand och neutraliseras av ditt energisystem. Om det har varit en stor påfrestning under längre tid tar energin slut och du kan uppleva symtom som orkeslöshet, missmod, vrede, ångest, sorg eller fysiskt ont någonstans.

Då kan healing vara ett bra sätt där du är med i processen och tar tillbaka makten över egen hälsa. Att återställa den naturliga balansen och harmonin i kroppen.

Healing

När du mottar healing ligger du inbäddad i en filt på en massagebrits och lyssnar på avslappnade musik. Jag överför energin till dig via mina händer och du känner då värme eller kyla, en ökad aktivitet i området där du mottar energin. Efter behandlingen känner du dig avslappnad, en ro infinner sig och du får en behaglig känsla i kroppen.

Det är väldigt individuellt hur många behandlingar du behöver motta för att hela den verkliga orsaken till ditt problem. Problemet härstammar från den mentala, emotionella eller själsliga nivån.

Tid, 60 min. Tider bokas lättast på mail, helenolausson@hotmail.com

Trance healing

När du mottar trance healing är det på samma sätt som vanlig healing. Jag ändrar mitt sätt att vidareföra energin på. Det gör jag genom att vara en så ren kanal som möjligt då måste jag gå längre ned meditativt ungefär som när man mediterar.

Trance healing använder jag när det verkligen skall tillföras mycket energi och när orsaken till problemet ligger djupt hos dig.

Tid, 60 min. Tider bokas lättast på mail, helenolausson@hotmail.com

Distanshealing

Vid distanshealing mottar du healingen hemma hos dig på överenskommen tid. Du ligger ned och det är lugn och ro omkring dig. Ett ställe där du känner dig trygg och kan slappna av. Du kommer att uppleva samma effekt som vid en vanlig healing. Distancehealing kan vara väldigt bra att använda som komplement till vanlig healing under ett behandlingsförlopp, speciellt om det är en lång eller besvärligt transport för dig

Tid, 30 min. Tider bokas lättast på mail, helenolausson@hotmail.com

Självkännedom är vägen till inre fred som är vägen till yttre fred.
– Ambres

Kurser

Jag håller fortlöpande kurser inom det mediala och healing. Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla dina förmågor och dig själv som person. Undervisningen bygger både på teori, filosofi, praktiska övningar och meditation. All undervisning hålls i mindre grupper och i mysiga trygga lokaler på Centret.
Kurserna är alltid uppbyggda så att där finns tid till reflektion och personlig utveckling mellan kursdagarna.

I kalendern hittar du nästa kurstillfälle.

Utvecklingscirklar

Jag håller också cirklar, både mediala och i healing. De vänder sig till dig som önskar att regelbundet och under längre tid arbeta med att utveckla dina förmågor.

I kalendern hittar du när nästa cirkel startar.

Föreläsning

I centret håller jag föreläsningar och inspirationskvällar inom det spirituella. Det jag önskar att uppnå
under föreläsningarna är att du blir inspirerad till att lyssna mer till din egen intuition. Detta hjälper dig i din personliga utveckling och din spiritualitet. Jag hoppas också att du går hem med en ökad förståelse av den ”andra sidan” och vilken inverkan den har på ditt liv.

I kalendern hittar du de planerade föredragen

Godkänt som friskvård av Skatteverket,

Om du eller ditt företag vill göra den bästa investeringen som kan göras, så investera i dig. Då räknas meditation, yoga, healing, samtal och mental träning med inriktning på stresshantering som skattefria förmåner.

Har du frågor?

Tveka inte på att höra av er till oss om du har några frågor eller funderingar.

0708-52 89 00
helenolausson@hotmail.com

Få vårt nyhetsbrev!

Tack för din bokning! Vill du få vårt nyhetsbrev med det senaste som händer på Spirituellt Center?

Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy.

Få vårt nyhetsbrev!

Vill du få vårt nyhetsbrev med det senaste som händer på Spirituellt Center?

Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy.